واحد تولید

واحد تولید

تولیدات کانسارهای افرا

خاک رنگبر اکتیو افرا که از ماده معدنی طبیعی بنتونیت کلسیک استحصال می گردد دارای خاصیت تصفیه کنندگی و رنگبری است. این خاک از طریق اکتیواسیون اسیدی بنتونیت ساخته می شود به طوری که این واکنش باعث تغییر در ساختمان لایه ای مخصوص این خاک می گردد، در ضمن در ادامه واکنش تبادل یونی با پروتون ها باعث نفوذ آب اضافی بین لایه ها می شود که به نوبه خود باعث تورم ماده معدنی می گردد. در نتیجه سطح مخصوص خاک پنج برابر افزایش می یابد. خاک با سطح ویژه فعال شده و شدیدا افزایش یافته می تواند کلیه مواد نامطلوب و ناخالصی های همراه با روغن های خوراکی و صنعتی را جذب کند.

خاک رنگبر افرا با قدرت بالای جذب در مقابل بو، طعم، ناخالصی های موجود در روغن خوراکی خام امروزه در بیشتر کارخانجات تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. منابع وسیع و متنوع، افرا را قادر به پاسخ گویی در سخت ترین چالش های مشخصات فنی می گرداند، دامنه کاملی از راه حل ها شامل مواد معدنی، فرآوری و انتقال منجر به خاص شدن افرا می گردند.

تولید خاک رنگ بر
تولید خاک رنگ بر
تولید خاک رنگبر
بنتونیت اکتیو

تصاویری از کارخانه

کانسارهای افرا

شرکت تولیدات کانسارهای افرا
بزرگترین تولید کننده خاک رنگبر و بنتونیت اکتیو شده اسیدی