مصارف خوراک دام، طیور و آبزیان “توکسین بایندر”

انواع خاک های بنتونیت طبیعی و فراوری شده مورد مصرف صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و خاک گربه و خاک بستر حیوانات