واحد آزمایشگاه، تحقیق و توسعه

آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد تحقیق و توسعه کانسارهای افرا

واحد آزمایشگاه، تحقیق و توسعه

روغن خوراکی خام و تصفیه نشده محتوی مواد نامطلوب زیادی نظیر صمغ ها، مواد رنگی، پراکسیدها، فلزات سنگین، و باقیمانده آفت کش ها است که باید از روغن خوراکی حذف گردند در صورتی که خواص تغذیه ای آن محفوظ می ماند. این مواد باعث تند شدن (فساد) روغن می شوند، که باعث تغییر رنگ و ثبات و یا جلوگیری از اشکال مشخصی از استفاده می گردد. افرا یک محصول ۱۰۰ % طبیعی که بسیار کارامد و موثر در حالی که خیلی لطیف می باشد را تولید می کند.

افرا اعتقاد به مشارکت با مشتریان برروی توسعه محصولات تخصصی بهینه شده برای پاسخ گویی نیازمندی های تصفیه آنان دارد. امروزه افرا مفتخر است با داشتن دامنه وسیعی از محصولات و سرمایه گذاری مداوم در توسعه محصولات جدید به منظور تصفیه روغن های نباتی برای آینده ارائه خدمت می کند. افرا با وجود متخصصین فنی مجرب و توانمندی های استثنایی آزمایشگاه، در جهات فنی متنوع و مختلفی آمادگی ارائه خدمات به مشتریان را دارد. ضمنا افرا به صورت منظم و با مشارکت مشتریان اقدام به ارائه خدمات فنی در سایت را برگزار می نماید.