واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت، و تحقیق و توسعه

آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد آزمایشگاه کانسارهای افرا
واحد تحقیق و توسعه کانسارهای افرا

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت، واحد تحقیق و توسعه

روغن خوراکی خام و تصفیه نشده محتوی مواد نامطلوب زیادی نظیر صمغ ها، مواد رنگی، پراکسیدها، فلزات سنگین، و باقیمانده آفت کش ها است که باید از روغن خوراکی حذف گردند در صورتی که خواص تغذیه ای آن محفوظ بماند. این مواد باعث تند شدن (فساد) روغن می شوند، که باعث تغییر رنگ و ثبات و یا جلوگیری از اشکال مشخصی از استفاده می گردد. افرا یک محصول 100 % طبیعی که بسیار کارامد و موثر در حالی که خیلی لطیف می باشد را تولید می کند.

افرا اعتقاد به مشارکت با مشتریان برروی توسعه محصولات تخصصی بهینه شده برای پاسخ گویی نیازمندی های تصفیه آنان دارد. امروزه افرا مفتخر است با داشتن دامنه وسیعی از محصولات و سرمایه گذاری مداوم در توسعه محصولات جدید به منظور تصفیه روغن های نباتی برای آینده ارائه خدمت می کند. افرا با وجود متخصصین فنی مجرب و توانمندی های استثنایی آزمایشگاه، در جهات فنی متنوع و مختلفی آمادگی ارائه خدمات به مشتریان را دارد. ضمنا افرا به صورت منظم و با مشارکت مشتریان اقدام به ارائه خدمات فنی در سایت را برگزار می نماید.

مجموعه آزمایشگاه شرکت تولیدات کانسار های افرا متشکل از سه قسمت  واحد آزمایشگاه ، واحد کنترل کیفیت و واحد تحقیق و توسعه می باشد که بصورت شبانه روزی کلیه محصولات تولیدی از ابتدایی ترین مرحله تولید تا نهایی ترین مرحله یعنی بسته بندی و ارسال برای مشتری توسط واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت پایش می گردد، ماموریت واحد آزمایشگاه به کنترل محصول تولیدی در سایت تولیدی ختم نشده و بعد از ارسال محصول برای مشتریان نیز کلیه روند استفاده و موارد احتمالی موجود توسط این واحد پایش می گردد.

در واحد تحقیق و توسعه شرکت کانسار های افرا تیمی از متخصصین این صنعت همواره در حال پایش و رصد بازار و همچنین نیاز های مشتریان می باشند تا با استفاده از دانش روز دنیا محصولی در خور نیاز مشتریان تولید و به بازار عرضه گردد.