خاک رنگبر

خاک رنگبر

خاک رنگبر چیست؟

خاک رنگبر (Bleaching Clay or Bleaching Earth):
عبارت خاک رنگبر اغلب برای بنتونیت فعال شده اسیدی که به بنتونیت اکتیو هم معروف است، کاربرد دارد. اگر چه از انواع خاک های اسمکتیت طبیعی نیز ممکن است برای رنگبری استفاده شود. در این استاندارد این واژه صرفا برای بنتونیت فعال شده اسیدی یا بنتونیت اکتیو و تونسیل به کار می رود.
فرمول عمومی این خاک به صورت H2Al2(SiO3)4-nH2O نشان داده می شود.

 

خاک جاذب (Absorbent Clay):
خاک جاذب معمولا بنتونیت کلسیم دار است که کلسینه و اسیدشویی شده تا لایه آب داخلی آن برای افزایش خواص جذبی حذف شود.

 

بنتونیت سفید (White Bentonite):
بنتونیت سفید، بنتونیتی است که به طور طبیعی برای کاربردهایی حساس به رنگ به اندازه کافی سفید است.

 

خاک رس اسمکتیت (Smectite):
اسمکتیت نام نوعی خاک رس تورم پذیر با آب با نام عمومی بنتونیت است که ساختاری صفحه ای دارند. اسمکتیت نامی کانی شناسی برای گروهی از خاک های رس شامل سری های دی اکتاهدرال و تری اکتاهدرال ساختارهای تالک (Talc) یا پیروفیلیت (Pyrophyllite) است.
کانی های سری دی اکتاهدرال عبارتند از : مونتموریلونیت (Montmorillonite) با فرمول A1,Mg)2Si4O10(OH)2) و انواع تری اکتاهدرال شامل کانی های هکتوریت (Hectorite) با فرمول Mg,Li)3Si4O10(OH,F)2) و ساپونیت (Saponite) با فرمول Mg3(Si,Al)4O10(OH)2 است. اسمکتیت دارای ضریب انکسار 1/50 تا 1/64 وزن ویژه 2/5 و سختی موس 1 تا 1/5 است.

اشتراک گذاری پست