هوشنگ احمدپور

هوشنگ احمدپور

مدیریت ارشد

دکتری فرآوری مواد معدنی – مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی – مدیریت


سوابق اجرایی

دکتر هوشنگ احمدپور

50 سال سابقه کار اجرایی:

  • وزارت کشور 10 سال
  • مدیریت در سازمان های استانی وزارت صنایع و معادن 10 سال
  • مدیریت در شرکت های بزرگ تولیدی 23 سال
  • پروژه تحقیق در خصوص تولید خاک رنگبر از سال 1368 تا کنون
  • راه اندازی ده ها پروژه بزرگ صنعتی و معدنی
  • عضویت در هیات مدیره و مشاور شرکت های بزرگ تولیدی کشور – دولتی
  • عضو هیئت مدیره و مدیریت اجرایی شرکت کانسارهای افرا