چشم انداز و ماموریت

چشم انداز کانسارهای افرا
درک کاملی از پتانسیل مفهوم رنگبری در کلیه صنایع روغن داریم، زیرا کلیه منابع ما به منظور پیشرو بودن در بازار اختصاص پیدا کرده است، هدایت از مسیر نوآوری، توسعه، رشد، و بهره وری در حفظ رقابت پذیری می باشد.
ماموریت کانسارهای افرا
شرایط پیشرو بودن در بازارهای کسب و کاری که فعالیت می کنیم را از طریق تعالی فرهنگ عملیاتی سازمان شکل می دهیم.
زنجیره ایجاد ارزش در سازمان ما از طریق ارزش نهادن به نیازمندی های مشتریان به وسیله تامین راه حل های رقابتی، نوآور، با ثبات و موثر امکان پذیر خواهد بود.
0
+
مشتری رضایتمند
0
سال تجربه
+
0
ظرفیت تولید
0
امتیاز بالا

اهداف شرکت تولیدات کانسارهای افرا

اهداف شرکت کانسارهای افرا (سهامی خاص) عبارتند از:

  • رضایتمندی مشتری
  • حضور در جوامع بین المللی
  • اتکا بر پایه تولیدات ملی
  • کیفیت برتر محصولات
  • اعتبار و تخصص
اهداف افرا
چشم انداز افرا
ماموریت افرا