مصارف صنعتی

انواع خاک های رنگبر بنتونیت اکتیو که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر - گرید 10000