محصولات و خدمات

محصولات و خدمات

روغن های خوراکی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

روغن های صنعتی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

پارافین و وازلین، محصولات بهداشتی و آرایشی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف پارافین و وازلین، تالو، گازوئیل، تینر، روغن ترانس و محصولات بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

کمک صافی

انواع خاک های کمک صافی و کاربرد آن ها که در صنایع هدف مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

سایر مواد معدنی تولیدی شرکت

انواع خاک های سیلیس، میکروسیلیکا، فلدسپات، کائولن، فیلر ضد اسید، متاکائولن.

خاک بستر حیوانات و خوراک دام و طیور

انواع خاک های بستر حیوانات مانند دامداری ها، خاک گربه و خوراک دام و طیور که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.

سایر خدمات مرتبط صنعتی و معدنی

زمین شناسی، اکتشاف معادن، استخراج معادن، فراوری مواد معدنی، بازرگانی (صادرات و واردات) مرتبط