لوگوی کانسارهای افرا

لوگوی شرکت تولیدات کانسارهای افرا

لوگوی شرکت تولیدات کانسارهای افرا

شرکت کانسارهای افرا (سهامی خاص) در سال 1370 در اداره ثبت شرکت های استان زنجان با موضوع تولید و کانه آرایی انواع خاک های رنگبر و پودرهای معدنی به ثبت رسیده است.