لوگوی کانسارهای افرا

لوگوی شرکت تولیدات کانسارهای افرا

لوگوی شرکت تولیدات کانسارهای افرا

شرکت کانسارهای افرا (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکت های استان زنجان با موضوع تولید و کانه آرایی انواع خاک های رنگبر و پودرهای معدنی به ثبت رسیده است.