مکمل خوراک دام بر پایه آلومینوسیلیکات کلسیمی فعال شده “توکسین بایندر” با کد 10311A و 10311N

آفلاتوکسین ها: فاکتورهای اثرگذار بر روی ایجاد آفلاتوکسین ها - آلودگی محصولات زراعی آفلاتوکسین ها، متابولیت های سمی تولید شده بر اثر فعالیت بسیاری از گونه های آسپرژیلوس، بخصوص آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و اندکی نامینوس می باشند. این سموم می توانند هم قبل و هم بعد از برداشت گیاه که تحت دمای خاص،...

ادامه مطلب...

رنگ بری در صنعت روغن نباتی

رنگ بری در صنعت روغن نباتی BLEACHING IN VEGETABLE OIL INDUSTRY رنگبری در صنعت روغن های خوراکی فرآیندی گسترده تر از نام آن که صرفا حذف رنگ در روغن ھای خوراکی است، می باشد. حذف انتخابی ترکیبات جزئی غیر روغنی ناخواسته از روغن ھای گیاھی یک شکل از جداسازی است که در...

ادامه مطلب...

خاک رنگبر

خاک رنگبر چیست؟ خاک رنگبر (Bleaching Clay or Bleaching Earth): عبارت خاک رنگبر اغلب برای بنتونيت فعال شده اسيدی که به بنتونیت اکتیو هم معروف است، کاربرد دارد. اگر چه از انواع خاک های اسمکتيت طبيعی نيز ممکن است برای رنگبری استفاده شود. در اين استاندارد اين واژه صرفا برای بنتونيت فعال...

ادامه مطلب...

بنتونیت

بنتونیت چیست؟ بنتونيت (Bentonite): بیشتر خاک های رس اسمکتيت را عموما در زمين شناسی بنتونيت می نامند. برای راحتی، بنتونیت را یک کانی یا محصولی با محتوی مواد خاک اسمکتيت در نظر می گيرند که عموما از مونت موريلونيت تشکیل شده است. بنتوینت ها از نظر ساختمانی دارای ساختمان سه لایه ای...

ادامه مطلب...