حضور در نمایشگاه آیین رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان

حضور در نمایشگاه آیین رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان

حضور شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده کشوری در نمایشگاه آیین رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بهمن ماه سال 1402 – زنجان

اشتراک گذاری پست