اخبار و مقالات

آبان ۱۴۰۲

انتخاب شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده

شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده انتخاب شد و آقای دکتر هوشنگ احمدپور سامانی به عنوان پژوهشگر فناور و نوآور برگزیده معرفی گردید. 

افتتاح آزمایشگاه کانسارهای افرا

همزمان با روز جهانی تایید صلاحیت آزمایشگاه کانسارهای افرا افتتاح شد. به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی تایید صلاحیت، آزمایشگاه همکار مستقر در واحد تولیدی کانسارهای افرا با حضور سرپرست اداره کل استاندارد استان زنجان و کارشناسان این اداره کل، افتتاح شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، در...

اردیبهشت ۱۴۰۱

رنگ بری در صنعت روغن نباتی

رنگ بری در صنعت روغن نباتی BLEACHING IN VEGETABLE OIL INDUSTRY رنگبری در صنعت روغن نباتی فرآیندی گسترده تر از نام آنکه صرفا حذف رنگ در روغن ھای گیاھی است، می باشد. حذف انتخابی ترکیبات جزئی غیر روغنی ناخواسته از روغن ھای گیاھی یک شکل از جداسازی است که در این فرآیند...

مهر ۱۳۹۹

خاک رنگبر

خاک رنگبر چیست؟ خاک رنگبر (Bleaching Clay or Bleaching Earth): عبارت خاک رنگبر اغلب برای بنتونيت فعال شده اسيدی که به بنتونیت اکتیو هم معروف است، کاربرد دارد. اگر چه از انواع خاک های اسمکتيت طبيعی نيز ممکن است برای رنگبری استفاده شود. در اين استاندارد اين واژه صرفا برای بنتونيت فعال...

بنتونیت

بنتونیت چیست؟ بنتونيت (Bentonite): اکثر خاک های رس اسمکتيت را عموما در زمين شناسی بنتونيت می نامند. برای راحتی بنتونیت را یک کانی یا محصولی با محتوی مواد خاک اسمکتيت در نظر می گيرند که عموما از مونت موريلونيت تشکیل شده است. بنتوینت از نظر ساختمانی دارای ساختمان سه لایه ای هستند...