خاک کمک صافی کد 10511P

محصول Description

خاک کمک صافی کد 10511P – مخصوص رنگبری در صنایع مواد غذایی

این نوع خاک کمک صافی دارای کاربردهای متنوع در صنایع غذایی از جمله در تصفیه و رنگبری روغن های خوراکی، انواع آب میوه ،گلوکز، سرکه و سایر موارد مشابه می باشد.

 

مشخصات خاک کمک صافی کد 10511P:

مشخصات خاک کمک صافی کد 10511Pمحصول Details
  • برچسب ها:
  • موقعیت:

    سلطانیه زنجان