خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211S

محصول Description

خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211S – مخصوص رنگبری انواع روغن های نباتی

برای رنگبری و تصفیه انواع روغن های خوراکی کاربرد داشته و با دارا بودن سطح ویژه بالا توانایی رنگبری و حذف عوامل مختلف از روغن های خنثی شده خوراکی از جمله کاهش رنگ، کاهش کلروفیل، کاهش صابون، کاهش عدد توتوکس و سایر پارامترها را دارد.

 

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211S:

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211Sمحصول Details