خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211P

محصول Description

خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211P – مخصوص رنگبری انواع روغن های نباتی

برای رنگبری و تصفیه انواع روغن های خوراکی کاربرد داشته و با دارا بودن سطح ویژه بالا توانایی رنگبری و حذف عومل مختلف از روغن های خنثی شده خوراکی از جمله کاهش رنگ، کاهش کلروفیل، کاهش صابون، کاهش عدد توتوکس و سایر پارامترها را و دارای سطح ویژه بسیار بالا و در حد 300 متر مربع به ازای هر گرم ماده می باشد و در تصفیه روغن قنادی نیز دارای کاربرد می باشد.

 

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211P:

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211Pمحصول Details