خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211A

محصول Description

خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211A – مخصوص رنگبری روغن آفتابگردان

برای رنگبری و تصفیه روغن های با توتوکس بالا کاربرد داشته و توانایی کاهش توتوکس روغن های آفتابگردان یا روغن های فرمول شده سرخ کردنی را دارا می باشد.

 

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211A:

مشخصات خاک رنگبر بنتونیت اکتیو کد 10211Aمحصول Details