پارافین و وازلین، محصولات بهداشتی و آرایشی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف پارافین و وازلین، تالو، گازوئیل، تینر، روغن ترانس و محصولات بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر - گرید 10000