پارافین و وازلین، محصولات بهداشتی و آرایشی

انواع خاک های رنگبر بنتونیت اکتیو که در صنایع هدف پارافین و وازلین، و محصولات بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر - گرید 10000